Berege alderspensjon

Beregne pensjon

Det å beregne alderspensjon er ikke alltid like enkelt. Mange ulike faktorer er avgjørende for hva du får i pensjon, og da må man «grave litt» for å finne svar. Denne siden vil gi deg noen snarveier til NAV.no, slik at du kan komme nærmere svaret på hva akkurat Du vil få i pensjon.

Vi anbefaler også å benytte nettjenesten Din pensjon – hvor du blant annet kan se din pensjonsopptjening og beregne hva du vil få i alderspensjon ved ulike valg.