Få oversikt og lær mer om pensjon

KLP ↗

KLP leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. KLP behandler søknader om AFP fra offentlig ansatte.

Statens pensjonskasse ↗

Statens pensjonskasse administrerer tjenestepensjonsordningen og AFP for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren.

Skatteregler for pensjonister

Hos Skatteetaten finner du informasjon om skatteregler for pensjonister.


Fellesordningen for AFP

Få informasjon om vilkår, søknadsprosess og andre forhold rundt uttak av AFP i privat sektor.

Pensjonsbloggen til NAV

På bloggen «Det er din pensjon» deles informasjon som kan gjøre din pensjonsvalgene enklere.

Norsk Pensjon

Gir en samlet oversikt over dine opptjente pensjonsrettigheter.