Jeg har pensjon

Får du allerede utbetalt alderspensjon fra folketrygden/NAV? På denne siden får du informasjon om din pensjon, om pensjonsordningene via NAV, hvordan du kan kombinere jobb med alderspensjon, råd ved endring av livssituasjon og ved flytteplaner, samt en rekke andre svar på pensjonsspørsmål.