Jeg planlegger pensjon

Her kan du orientere deg om pensjon. Du finner informasjon om

 • de ulike typene pensjon og hvordan de henger sammen
 • hvordan du planlegger pensjon
 • hvordan du kan unngå pensjonsfellene

Du kan sjekke hva du kan få i pensjon med pensjonskalkulatoren på Din pensjon.

Pensjon består av tre deler

Beregne pensjon

Planlegging av pensjon

 • Hva skal du leve av når du blir pensjonist?
 • Få oversikt over din fremtidige pensjon
 • Prøv pensjonskalkulatoren
 • Planlegg hvor lenge du vil jobbe
 • Når og hvordan søker du?
Krigspensjon

Har du lite opptjening?

Det finnes ordninger som sikrer deg økonomisk. Det kan gjelde deg som har stått utenfor arbeidslivet, har bodd i utlandet eller har hatt omsorg for barn eller syke.

 • Minstepensjon og garantipensjon
 • Har du bodd i Norge i mindre enn 40 år?
 • Omsorgsopptjening
 • Har du eller dere behov for økonomisk hjelp fra NAV?
Pensjonsinformasjon fra Navpensjon.no

Kombinere jobb og pensjon

Du kan jobbe så mye du vil samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen din, og spare resten til senere.

Uførepensjon - Uføretrygd

Uføretrygd, gjenlevendepensjon og særordninger

 • Har du uføretrygd fra NAV?
 • Har du gjenlevendepensjon fra NAV?
 • Særordninger for noen yrkesgrupper
Hva er alderspensjon?

Utland

Her kan du lese om pensjonsreglene som gjelder hvis du skal flytte fra Norge, bor i utlandet og vil søke pensjon fra Norge eller søker pensjon fra utlandet.

 • Skal flytte fra Norge
 • Bor i utlandet, planlegger å søke pensjon fra Norge
 • Planlegger å søke pensjon fra utlandet, bor i Norge
Unngå pensjonsfellene

Unngå pensjonsfellene

 • Kan du ha rett til omsorgsopptjening?
 • Har du tenkt på pensjonistøkonomien din?
 • Er du selvstendig næringsdrivende?